Komory mroźnicze tradycyjne

Komory mroźnicze tradycyjne budowane są z klasycznych płyt warstwowych o grubości 100 - 200mm, z rdzeniem poliuretanowym lub styropianowym.

Płyty warstwowe w okładzinach metalowych z rdzeniem poliuretanowym ( tzw. płyta warstwowa poliuretan ), PWS i PWD -płyty warstwowe w okładzinach metalowych z rdzeniem styropianowym ( tzw. płyta warstwowa styropian ) oraz - płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej ( tzw. płyta warstwowa z wełną ).

Płyty warstwowe projektowane są jako ścienne i dachowe dla zastosowań lekkiej budowy hal przemysłowych, magazynowych, logistycznych, obiektów handlowych, biurowych, sportowych, użyteczności publicznej oraz rolniczych, jak również płyty chłodnicze na obudowy zimnochronne dla chłodni i mroźni.


Opis


Ekonomika


Estetyka

WSTECZ